Biuro zajmuje się obsługą małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno usługowych, handlowych jak i produkcyjnych, w zakresie usług: audytu, podatków i rachunkowości. Wykonujemy pełen zakres usług przewidzianych dla biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Specjalizujemy się we współpracy i obsłudze kancelarii adwokackich, radców prawnych i notarialnych. Organizujemy również, pełną obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych. Działamy na terenie centralnej Polski od 1993 r.

Biuro Obsługi Przedsiębiorczości

Spółka z o.o.
90-619 Łódź
ul. Kpt. Stefana Pogonowskiego nr 51
Biuro czynne w godz. 8:00 − 16:00

fax 42 632-36-02
tel. kom. 723-975-426
e-mail: bop@bop.dot.pl, bop@onet.pl
NIP: 726-18-78-834
REGON: 471525829
KRS: 0000250610

PKO BP S.A. 2 Oddział w Łodzi
87 1020 3408 0000 4502 0139 6340

O FIRMIE


Biuro Obsługi Przedsiębiorczości powstało w Łodzi 1 maja 1993 r. jako podmiot osoby fizycznej. Od dnia 1 listopada 1997 r. działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000250610;
 • posiada nadany przez Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty NIP 726-18-78-834;
 • posiada nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi nr identyfikacyjny REGON 471525829;
 • jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 1618;
 • posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zawarte z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz S.A. w Warszawie, Axa Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie – polisa nr 83/KOAS/262/2010;
 • posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej uprawnionego podmiotu zawarte z HDI-Gerling Polska Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w Warszawie − polisa do umowy generalnej 23/3008662.

Kapitał zakładowy wynosi 52.000 zł. i został w całości opłacony. Członkami Zarządu są:

 • Jerzy Marchwicki – Prezes Zarządu – doradca podatkowy (nr wpisu 07365);
 • Stanisław Skwierczyński – Członek Zarządu – biegły rewident (nr wpisu 7928/6215).

OFERTA


Biuro wykonuje usługi w następujących zakresach tematycznych:

 • czynności rewizji finansowej;
 • doradztwo podatkowe;
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
 • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
 • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.
 • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
 • działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;

REFERENCJE


Strona w aktualizacji.

CERTYFIKATY

 • #
  Certyfikat Biura
 • #
  Certyfikat Jerzego Marchwickiego
 • #
  Certyfikat Stanisława Skwierczyńskiego